Maloprodaja:

Politika podjetja

POLITIKA PODJETJA

Na trgu nastopamo kot največje koroško gradbeno podjetje, ki proizvaja izdelke za urejanje okolja in najzahtevnejše specialne
izdelke iz litih betonov za uporabo v industriji in gradbeništvu. V prodajalni je kupcem na voljo celovita ponudba lastnih izdelkov
in materialov za gradbeništvo. Z lastnimi izdelki vstopamo tudi na tuje trge, kjer vsako leto širimo naše poslovanje. Politika
podjetja služi kot vsakodnevno vodilo pri poslovnih aktivnostih.


Politika podjetja temelji na politiki kakovosti in ravnanju z okoljem, ki vključuje nenehno izboljševanje sistema vodenja,
obvladovanje tveganja in vlaganje v zaposlene.

 

Cilji politike podjetja

 1. Izvrstna kakovost na vseh področjih poslovanja
 2. Zadovoljstvo kupcev
 3. Okoljsko odgovorno delovanje in izpolnjevanje zakonskih zahtev
 4. Nenehno izboljševanje, razvijanje novih postopkov dela, proizvodov in storitev


Vizija podjetja
Utrjujemo položaj največjega gradbenega podjetja na Koroškem. Kupcem ponujamo posamezne storitve ter kompleksne in
zahtevne rešitve večjih projektov. Smo strokovni in usmerjeni v prihodnost, sodobna tehnična in tehnološka podpora pa nam
omogoča izvajanje najzahtevnejših gradbenih storitev. Vodstvo podjetja skrbi za osebno prizadevnost zaposlenih k stalnim
izboljšavam kakovosti storitev in proizvodov.

Smotri podjetja
Kot najbolj dolgoročna in trajna usmeritev podjetja KOGRAD IGEM d.o.o. so smotri, ki smo jih sprejeli vsi zaposleni:

 • zagotovitev zadovoljstva kupcev, upoštevanje ter implementiranje njihovih predlogov
 • produktivnost in skrb za kakovost proizvodov in storitev
 • zagotovitev pravočasnih, gospodarnih in zanesljivih storitev ter obvladovanje tveganj
 • zanesljiva delovna mesta, varnost in zdravje zaposlenih
 • kompetentnost kadrov - skrb za izobraževanje in osebnostni razvoj zaposlenih in pogodbenih izvajalcev
 • poštenje in odnos med zaposlenimi
 • doseganje kakovosti na vseh področjih delovanja
 • izpolnjevanje zakonskih zahtev ravnanja z okoljem


  Direktor: Brane Poberžnik

  Šentjanž pri Dravogradu, marec 2020

  Politika podjetja je javna.

 

Kontakt

KOGRAD IGEM d.o.o.
Proizvodnja gradbenih materialov
Selovec 83
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Telefon:
02/87 10 881 - tajništvo | komerciala
02/87 10 800 - tajništvo | uprava
02/87 10 840 (842, 843, 844) - trgovina

Telefaks:
(02) 87 85 115 tajništvo | komerciala
(02) 87 10 806 tajništvo | komerciala
(02) 87 85 318 tajništvo | uprava
(02) 87 10 846 trgovina

Elektronska pošta:
prodaja@igem.net

Internet:
www.igem.net

Lokacija:
Lokacija

Podatki o podjetju:
Matična št: 1412060
ID za DDV: SI16703979