Maloprodaja:

Navodila

Navodila za vgradnjo cestnih betonskih robnikov (litih in prešanih)

Betonski robniki so izdelani skladno s standardom SIST EN 1340 in SIST EN 1340/AC. Namenjeni so ločevanju, razmejevanju (tako fizičnemu kot vizualnemu), zagrajevanju tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.

Vgradnja robnikov

Robnike vgrajujemo v podložni beton, debelina nosilne podkonstrukcije mora biti določena s strani projektanta. Vgrajujemo jih z minimalnim razmakom 10 mm. Robniki s peresom/utorom so izjema, polagajo se s 5 mm razmakom in se ne fugirajo.
Izravnava med robniki se izvede na zgornji površini. Robnike se vsaj do ⅓ višine bočno obbetonira in vertikalno uravna.
Na koncu se izvede fugiranje robnikov (ne velja za robnike s peresom/utorom), ki naj ne sega čisto do vrha robnika, ampak 10 mm pod robom (zaradi statičnih in dinamičnih obremenitev). Po končanem betoniranju priporočamo izvajanje nege - pokritje robnikov s folijo (zaradi zaščite pred prehitrim izsuševanjem vgrajenega betona).

Lite cestne robnike izjemoma vgrajujemo v »zvrnjenem« položaju. Pri takšni izvedbi moramo biti še posebej previdni, da zagotovimo ustrezno nosilno podlago (ki jo določi projektant) in fleksibilen stik.

Navodilo za vzdrževanje betonskih robnikov

Betonski robniki so proizvod iz naravnih materialov in se med uporabo tako tudi obnašajo. Na onesnaženje se beton naravno odzove, v večini primerov pa se po naravni poti onesnaženje tudi razgradi.

Betonski robniki ustrezajo veljavnemu standardu SIST EN 1340 in SIST EN 1340/AC. Odporni so na zmrzal in soli, vendar boste s soljenjem skrajšali življenjsko dobo izdelka. Prav tako ni primerno, da na robnikih deponirate večje kupe spluženega soljenega snega.

 

POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO

Odstopanje barvnih nians

Pri betonskih izdelkih, proizvedenih po istih postopkih, vendar v različnih časovnih obdobjih, prihaja do barvnih odstopanj. Razlog za to je, da se za proizvodnjo betona uporabljajo naravni materiali, ki so različnih barvnih nians. Da se izognemo barvnim odstopanjem, vgrajujemo izdelke iz več palet hkrati.

Opozarjamo, da manjša barvna odstopanja niso razlog za reklamacijo.

Poškodovani oz. neustrezni izdelki

Poškodovanih ali drugače neustreznih izdelkov ne vgrajujte, saj vam v tem primeru ne priznamo reklamacije. V primeru, da bomo ugotovili, da so bili izdelki poškodovani med izdelavo ali transportom, vam jih bomo zamenjali.

Po vgradnji ne moremo upoštevati reklamacij, razen v primerih, ko gre za skrite napake!

Reklamacije - Ob prijavi reklamacije je obvezno potrebno navesti št. računa ali dobavnice!

Kupec – fizična oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po preteku 2 let od prevzema blaga s strani kupca. V tem primeru se reklamacijski zahtevek ne obravnava in se o razlogu pisno obvesti kupca.

Kupec – pravna oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki nemudoma obvesti prodajalca, ko odkrije napako, sicer izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine 6 mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.