Maloprodaja:

Navodila

Navodilo za polaganje betonskih plošč

1. Priprava podlage

Dobra podlaga je predpogoj za obstojnost in uporabnost tlakovane površine. Priprava podlage se prične z izkopom, nikoli manj kot 40 cm pod končno višino plošč oz. do nosilnega sloja (odstranimo ves slab nenosilen material – ilovica, humus,…). Nadaljuje se s pripravo raščenega terena, ki ga ustrezno zbijemo, odvisno od namembnosti tlakovane površine. Pomembno je, da to podlago pripravimo pod naklonom (najmanj 2,5%) za odvajanje padavinske vode.

1.1 Spodnji ustroj

V primeru, da boste uporabili drenažno folijo jo položite na spodnji ustroj in nadaljujte z opisanim postopkom.

Debelina spodnjega ustroja je odvisna od prometne obremenitve tlakovane površine, praviloma je to od 20-30 cm, na močno obremenjenih površinah pa 40 cm ali več. Za pripravo spodnjega ustroja uporabljamo zmrzlinsko obstojen gramoz ali drobljenec debeline zrn od 0-32 mm. Ta material nanesemo z ustreznim naklonom (najmanj 2,5%) in zbijemo z valjanjem ali vibracijsko ploščo do ustrezne nosilnosti.

1.2 Posteljica

Na pripravljen spodnji ustroj se nasuje 3-5 cm peska debeline zrn 4-8 mm, lahko tudi debeline zrn 0-8 mm. Posteljica naj bo pripravljena tako, da bodo izvedeni nakloni končno položene površine. Priporočamo, da si pripravite lesena vodila, po katerih posnamete odvečen pesek. Tega ustroja ne utrjujete. Višina posteljice z višino plošče naj bo točno na višini končnega tlaka. Betonskih plošč ne uravnavamo z vibro ploščo.

2. Polaganje plošč

Pred pričetkom polaganja je potrebno preveriti ali dobavljene plošče ustrezajo naročilu. Ob tem je potrebno preveriti tudi morebitne poškodbe, ki so nastale pri transportu, vizualne pomanjkljivosti ipd. Plošče, ki so kakorkoli poškodovane, ne polagajte, saj vam v tem primeru ne bomo priznali reklamacije. Poškodovane plošče vam bomo nadomestili z novimi.

Da preprečimo barvna odstopanja na večjih površinah, moramo plošče vgrajevati iz več palet hkrati.

Zelo pomembno je, da se betonske plošče med sabo ne stikajo, širine fug naj bodo 3-5 mm. Polaganje plošč pričnemo tako, da preprečimo stopanje na že pripravljeno posteljico (najbolje je začeti od že pripravljenega tlaka oz. iz vogala če je možno na najnižji točki površine). Polagamo jih v posteljico in s plastičnim kladivom sproti uravnavamo višino. Linijo položenih plošč kontroliramo z vrvico ali aluminijasto letvijo.

Betonske plošče 500/500/50 mm: Po končanem polaganju po tlakovani površini posujemo fugirni pesek in ga pometemo v fuge. Fuge napolnimo najmanj do ⅓ višine plošč, še bolje pa je do vrha. Tlakovano površino pometemo in speremo z vodo. Pesek bo namreč preprečeval pomikanje plošč in bo utrdil površino. Priporočamo, da postopek fugiranja ponovite čez 14 dni.

Travne plošče 500/500/80 mm: Po končanem polaganju zapolnimo odprtine s peskom frakcije 4/8 mm ali zemljo, ki mora zagotavljati dobro vodoprepustnost (ilovnata zemlja ni primerna).

3. Navodilo za vzdrževanje betonskih plošč

Betonske plošče so proizvod iz naravnih materialov in se med uporabo tako tudi obnašajo. Na onesnaženje se beton naravno odzove, v večini primerov pa se po naravni poti onesnaženje tudi razgradi. Za trdovratnejše madeže je potrebno uporabiti čistila, priporočamo čistilno sredstvo KOGRAD SPECIAL. Plošče čistimo s tekočo vodo s krtačo ali metlo. Za čiščenje lahko uporabimo tudi visokotlačni čistilec. V primeru uporabe posebnih čistil za odstranjevanje umazanije, kot so na primer alge, mah ali izcvetanje apna, upoštevajte navodila proizvajalca čistil. V vsakem primeru pa testirajte čistilo na manj vidnem mestu in ga dobro izperite z vodo. Za lažje čiščenje in podaljšanje življenjske dobe izdelkov lahko uporabimo impregnacijo, ki preprečuje vpijanje umazanije (prah, olje) in tudi vode. Nanos takšnih zaščitnih sredstev se izvaja na očiščeno in suho podlago. Priporočamo uporabo impregnacijskega sredstva KOGRAD PERFEKT.

Betonske plošče ustrezajo veljavnemu standardu EN 1339. Odporne so na zmrzal in soli, vendar boste s soljenjem skrajšali življenjsko dobo izdelka. Prav tako ni primerno, da na ploščah deponirate večje kupe spluženega soljenega snega.

 

POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO

Pojav belih madežev

Pojav belih madežev, cvetenje betona ali soliter je naraven pojav, ki mu je ob določenih vremenskih vplivih izpostavljen zlasti mlad beton. Kakovost betonskih izdelkov ob cvetenju betona ni zmanjšana. Beli madeži bodo, če so izpostavljeni normalnim vremenskim vplivom, s časom izginili, praviloma eno do dve leti po nastanku.

Opozarjamo, da cvetenje betona ni razlog za reklamacijo.

Odstopanje barvnih nians

Pri betonskih izdelkih, proizvedenih po istih postopkih, vendar v različnih časovnih obdobjih, prihaja do barvnih odstopanj. Razlog za to je, da se za proizvodnjo betona uporabljajo naravni materiali, ki so različnih barvnih nians. Da se izognemo barvnim odstopanjem, vgrajujemo tlakovce iz več palet hkrati.

Opozarjamo, da manjša barvna odstopanja niso razlog za reklamacijo.

Poškodovani izdelki

Poškodovanih izdelkov ne vgrajujte, saj vam v tem primeru ne priznamo reklamacije. V primeru, da bomo ugotovili, da so bili izdelki poškodovani med izdelavo ali transportom, vam jih bomo zamenjali.

Po vgradnji ne moremo upoštevati reklamacij, razen v primerih, ko gre za skrite napake!

Čiščenje in vzdrževanje

Tlakovane površine ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Čistimo jih z metlo ali s krtačo in vodo. Trdovratnejše madeže lahko očistimo s čistilnim sredstvom KOGRAD SPECIAL. Za zagotavljanje lažjega čiščenja in za večjo zaščito betona pa priporočamo uporabo impregnacijskega sredstva KOGRAD PERFEKT. Za taljenje ledu je pozimi dovoljena uporaba soli v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS 62/1998 z dne 11.09.1998).

Vibracijske pore

Pri vibriranju izdelkov lahko nastanejo manjše pore ali vdolbinice. Kakovost izdelka in njegova uporabnost s tem nista zmanjšana.

Tanke razpoke

V posebnih primerih lahko nastanejo na površini izdelkov razpoke, ki jih na suhem izdelku ne vidimo, opazne pa so, kadar se mokra površina osuši. Opisane razpoke na kakovost in uporabnost izdelka ne vplivajo.

Krušenje robov

Krušenje robov se lahko pojavi kot posledica nepravilne vgradnje. Če so tlakovci oz. plošče položeni na neustrezen nosilni sloj (premajhna nosilnost) ali imajo izdelki med seboj premajhno fugo, lahko prihaja do krušenja robov, zaradi prevelikih obremenitev, kar ni napaka v kakovosti in tudi ne razlog za reklamacijo.

Reklamacije - Ob prijavi reklamacije je obvezno potrebno navesti št. računa ali dobavnice!

Kupec – fizična oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po preteku 2 let od prevzema blaga s strani kupca. V tem primeru se reklamacijski zahtevek ne obravnava in se o razlogu pisno obvesti kupca.

Kupec – pravna oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki nemudoma obvesti prodajalca, ko odkrije napako, sicer izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine 6 mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.