Maloprodaja:

Navodila

Navodilo za postavitev cepljenih betonskih škarpnikov

Cepljeni betonski škarpniki so izdelki iz linije cepljenih izdelkov, ki so namenjeni tako za suho montažni sistem (betonska zložba) kot tudi za lepljenje z zmrzlinsko odpornim lepilom.

Priprava temelja

Širina izkopa naj bo cca. 50 cm, globina pa pod zmrzlinsko cono, običajno je to 80 cm. V tako izkopan jarek nasujemo z zmrzlinsko odporen material (gramoz stena od 0-32), v debelini 50-55 cm in ga utrdimo. Na nasutje naredimo betonsko posteljico iz zemeljsko vlažnega betona, trdnostni razred C 12/15 v debelini 20-25 cm.

Priprava/cepljenje škarpnikov

Element s spodnjim sredinskim utorom položimo na železni kotni profil. V zgornji sredinski utor po celotni dolžini namestimo ploščato železo in s kladivom udarimo po ploščatem železu, da sestavljen element poči.

Postavljanje škarpnikov

Prvo vrsto škarpnikov postavljamo v še vlažen beton (škarpnik potopimo v beton cca. 2 cm). Predlagamo razmik med škarpniki cca. 5 mm, po želji lahko tudi več. Zadnjo stran škarpnikov zasujemo z gramozom, da omogočimo prehod vode. Po dolžini zamikamo škarpnik do polovice. Naslednjo vrsto zamikamo po širini škarpnika glede na naklon, ki ga želimo. Zasipavanje sledi na enak način kot v prvi vrsti. To ponavljamo do želene višine.

Okvirne višine škarp pri naklonu 90° so:

  • 90 cm (7 vrst; pri vertikalnem zlaganju),
  • 125 cm (10 vrst; pri zlaganju v naklonu 71°).

Predlagane višine temeljijo na predpostavki, da je za konstrukcijo raščen in vodoprepusten teren, ki ne predvideva nobenih prometnih obremenitev nad škarpo (upoštevana obremenitev je 1 kN/m). Predlagamo izvedbo statičnega izračuna.

 

POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO

Pojav belih madežev

Pojav belih madežev, cvetenje betona ali soliter je naraven pojav, ki mu je ob določenih vremenskih vplivih izpostavljen zlasti mlad beton. Kakovost betonskih izdelkov ob cvetenju betona ni zmanjšana. Beli madeži bodo, če so izpostavljeni normalnim vremenskim vplivom, s časom izginili, praviloma eno do dve leti po nastanku.

Opozarjamo, da cvetenje betona ni razlog za reklamacijo.

Odstopanje barvnih nians

Pri betonskih izdelkih, proizvedenih po istih postopkih, vendar v različnih časovnih obdobjih, prihaja do barvnih odstopanj. Razlog za to je, da se za proizvodnjo betona uporabljajo naravni materiali, ki so različnih barvnih nians. Da se izognemo barvnim odstopanjem, vgrajujemo izdelke iz več palet hkrati

Opozarjamo, da manjša barvna odstopanja niso razlog za reklamacijo.

Poškodovani izdelki

Poškodovanih izdelkov ne vgrajujte, saj vam v tem primeru ne priznamo reklamacije. V primeru, da bomo ugotovili, da so bili izdelki poškodovani med izdelavo ali transportom, vam jih bomo zamenjali.

Po vgradnji ne moremo upoštevati reklamacij, razen v primerih, ko gre za skrite napake!

Čiščenje in vzdrževanje

Tlakovane površine ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Čistimo jih z metlo ali s krtačo in vodo. Trdovratnejše madeže lahko očistimo s čistilnim sredstvom KOGRAD SPECIAL. Za zagotavljanje lažjega čiščenja in za večjo zaščito betona pa priporočamo uporabo impregnacijskega sredstva KOGRAD PERFEKT. Za taljenje ledu je pozimi dovoljena uporaba soli v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS 62/1998 z dne 11.09.1998).

Tanke razpoke

V posebnih primerih lahko nastanejo na površini izdelkov razpoke, ki jih na suhem izdelku ne vidimo, opazne pa so, kadar se mokra površina osuši. Opisane razpoke na kakovost in uporabnost izdelka ne vplivajo.

 

Reklamacije - Ob prijavi reklamacije je obvezno potrebno navesti št. računa ali dobavnice!

Kupec – fizična oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po preteku 2 let od prevzema blaga s strani kupca. V tem primeru se reklamacijski zahtevek ne obravnava in se o razlogu pisno obvesti kupca.

Kupec – pravna oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki nemudoma obvesti prodajalca, ko odkrije napako, sicer izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine 6 mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.