Maloprodaja:

Navodila

Postopek montaže CARROOF®

1. korak: priprava gradbenih jam za temelje ali temeljne plošče CARROOF®

 • Suhomontažni temelji: izkop gradbenih jam dimenzij: dolžina 300 cm, širina 100 cm, globina 110 cm
 • Izvedba gramoznega nasutja debeline 20 cm in planiranje dna gradbene jame 
 • Izvedba izravnalnega podloženega betona C 10 debeline 10 cm 
 • Ploskev, na katero se bo postavil temelj oz. plošča, mora biti ravna (toleranca +/- 1 mm), ploskve morajo biti med seboj nivelirane, saj je v nasprotnem primeru montaža konstrukcije močno otežena 
 • Izkopani material se ne sme nalagati med sosednjima gradbenima jamama

 • Suhomontažne plošče: izkop gradbenih jam dimenzij: dolžina 350 cm, širina 135 cm, globina 38 cm
 • Nadaljnji postopek enak kot pri suhomontažnih temeljih

 

 

2. korak: montaža temeljev, konstrukcije in strehe

 • Temelj in nosilec se dostavita s tovornim vozilom, ki ima nameščeno dvigalo 
 • Temelj se dvigne z dvigalom preko jeklene vrvi, ki je pritrjena v sidra za montažo, postavi v končno pozicijo in naravna, nosilec se dvigne z dvigalom preko jeklene vrvi, namesti na temelj in privijači 
 • Temelj se zasuje tako, da se zemljina komprimira po plasteh debeline 20 cm
 • Tla se lahko dodatno utrdijo z vibracijsko ploščo
 • Izvede se končna višinska nivelacija konstrukcije, med vrhom armiranobetonskega temelja oz. temeljno ploščo in jeklenim čevljem/nastavkom je potrebno NUJNO zagotoviti zračni prostor/zračno rego in onemogočiti dotok vode. 
 • Montirajo se vmesne prečne povezave med nosilci
 • Montira se streha: polikarbonatne plošče s spojnimi in odkapnimi profili


 

Postopek montaže nadstreškov za avtomobile - CARROOF

 

Galerija